470+

Eco Campaigns

Ce reprezintă eAlert

  • eAlert reprezintă prima platformă în municipiul Chișinău pentru monitorizarea în timp real și avertizarea instantanee a populației în cazul unor hazarduri naturale și antropice periculoase. Această aplicație derivă dintr-un proiect de cercetare aplicativ, care studiază emisiile de poluanți din atmosferă din diverse surse în Republica Moldova, dinamica și impactul acestora.
  • Ghidul de utilizare a platformei eALERT este destinat personalului Direcției generale asistență socială și sănătate a Primăriei Chișinău, personalului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne și personalului Serviciului Hidro-meteorologic de Stat din Republica Moldova, dar și altor beneficiari cointeresați de acest domeniu.
  • Elaborarea și editarea ,,Ghidului de utilizare a platformei eALERT” a fost posibilă cu aportul echipei proiectului de inovare și transfer tehnologic ,,Crearea platformei eALERT pentru monitorizarea mediului în regim de timp real și avertizarea instantanee a populației din Chișinău în cazul hazardurilor naturale și antropogene periculoase”, cu cifrul 22.¬80¬015.-70¬07.¬26¬2T,¬ proiect finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Compania „PRIDE SYSTEM” SRL.

Senior Management Team

Sprincean Veaceslav
Coordonator al proiectului
Paladi Florentin
Crearea rețelei de senzori de monitorizare
Leu Alexei
Cofinanţator
Jalencu Marian
Impactul socio-economic corelat
Caraman Mihail
Calibrarea rețelei de senzori de monitorizare
Savva Marianna
Diseminarea rezultatelor proiectului
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • str. Alexei Mateevici 60
  • MD-2009
EALERT.MD © 2024. Toate drepturile rezervate. Website developed by PRIDE.
to top