Julius Chambers
President & CEO
we follow our beliefs

It Is Time We Unite to Protect Nature

I believe that we can achieve the goal if we act together. Join our community and help Earth.

Board of Directors

Senior Management Team

Sprincean Veaceslav
Coordonator al proiectului
Paladi Florentin
Crearea rețelei de senzori de monitorizare
Leu Alexei
Cofinanţator
Jalencu Marian
Impactul socio-economic corelat
Caraman Mihail
Calibrarea rețelei de senzori de monitorizare
Savva Marianna
Diseminarea rezultatelor proiectului
stay connected

Join for Top Offers

  • Universitatea de Stat din Moldova
  • str. Alexei Mateevici 60
  • MD-2009
EALERT.MD © 2024. Toate drepturile rezervate. Website developed by PRIDE.
to top